Lekce se liší dle pokročilosti kurzu. Společné všem lekcím je rozcvičení, roztančení , probrání techniky prvků a závěrečné protažení. Také milá atmosféra a individuální přístup jsou samozřejmostí!

Začátečnice:
Postupně rozhýbete a naučíte se používat jisté partie těla, které jsou k orientálnímu tanci nezbytné, budete schopné je vnímat a cíleně s nimi pracovat. Postupně se budete seznamovat s jednotlivými prvky orientálního tance, vnímat orientální hudbu a sebe sama a to vše postupně spojovat v jeden celek.
Mimo jiné se naučíte ladněji pohybovat, vzpřímeně chodit, posílíte si svaly, zpevníte postavu…tanec je pohyb jako každý jiný a pokud ho budete dělat s láskou, výsledky se určitě brzy dostaví!

Mírně až středně pokročilé:
Budeme plynule navazovat na základní prvky, spojovat je do celků a kombinací, pracovat na technice jednotlivých prvků, vše ladit postupně do choreografií a vaše taneční umění tím nadále prohlubovat. Zaměříme se již na ladnost pohybů, krásné taneční pózy, či výraz. Seznámíte se také s některými tanečními pomůckami, např. se závojem, hedvábnými vějíři…

Pokročilé:
Zdokonalíte své taneční umění v různých tanečních stylech, poznáte rytmy, budete pracovat na svém osobitém projevu tance.

Děti:
Malé princezny se seznámí se základy orientálního tance, naučí se správnému držení těla, vnímání hudby a rozličných rytmů. Hodiny a jejich obsah, budou přizpůsobeny věkové skupině holčiček.
Holčičky 4-7 let
Holčičky 8-13 let
Dívky od 14 let již chodí do kurzů s dospělými

Účastníme se také soutěží v orientálních tancích, doma i v zahraničí.